Azerice – Türkçe Cümleler

Türkiye ile Azerbaycan soydaş dostdaş ülkeler olduğu kadar dilleri de aynı bu ölçüde birbirine yakındır. Azerice ile bir çok kelime Türkçe ile ne kadar da benzerlik gösterse de bir çok kişi Azericeyi pek anlayamazlar. Sitemizde sizin için derlediğimiz Azerice Türkçe cümleler ,Azerice Türkçe Mesajlar gibi önemli ve çok kullanılan sözleri cümleleri ve mesajları yazdık.

Azerice sözler 2018  ile Azericeyi çok iyi öğreneceksiniz. Azerice cümleler 2018 ile en çok kullanılan Azerice cümleleri çok iyi anlayıp konuşabileceksiniz. Azerice mesajlar 2018 ile arkadaşlarınızla Azerice mesajlaşabileceksiniz. Azerice anlamlı sözleri sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz ve keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Göreceksiniz ki Azerice ve Türkçe birbirine yakın diller.

Sabahın(ız) xeyir.  Günaydın.

Axşamın(ız) xeyir. Axşamınız xeyrə qalsın İyi akşamlar

Hər gününüz (vaxtınız) xeyrə qalsın.  İyi günler.

Buna Azərbaycanca nə deyirsiniz?  Buna Azerice’de ne denir (dersiniz)?

Azərbaycanca … necə demək lazımdır?  Azerice nasıl denir?

Mənə kömək ede bilərsiniz? Bana yardım edebilir misiniz?

Mən indi səni başa düşdüm.    Ben şimdi seni anladım.

Harada yaşayırsan?             Nerede yaşıyorsun?

Haradan bilirsən?                Nereden biliyorsun?

Dünənki cücə bugünkü xoruza dimdik atır. Dünkü civciv bugünkü horoza gaga atıyor.
Eyibsiz gözəl olmaz.   Kusursuz güzel olmaz.

Pişiyin ağzı ətə çatmayanda deyər iy verir. Kedi erişemediği ciğere mundar der.

Cidanı çuvalda gizlətmək olmaz  Mızrak çuvala sığmaz

Qohum qohumun ətini yesə də sümüyünü çölə atmaz.    Akraba akrabanın etini yese de kemiğini dışarıya atmaz.

Keçən günü geri qaytarmaq olmaz     Giden zaman geri gelmez

Gözəllik ondur, doqquzu dondur.      Güzelliğin onda dokuzu elbisedir.

Bir güllə bahar olmaz   Bir çiçəklə yaz olmaz  Az miktarla uzun zaman idare edilmez
Yayda isti, qışda da soyuq.    Yazın sıcak kışın da soğuk.

Yayda işlə, qışda dincəl.          Yazın çalış, kışın dinlen.

Halva, halva deməklə ağız şirin olmaz  Lafla peynir gemisi yürümez (veya: ne kadar ekmek o kadar köfte)

Sarımsağın iyi ətdə qalmır.     Sarımsağın kokusu ette kalmaz.

Onun ağzından kəlbətinlə bir kəlmə də söz çəkmək olmaz  Ağzından kerpetenle söz alınmaz
Balıq başdan iylənər.        Balık baştan kokar.

Bir piroqu iki dəfə yemək olmaz   Yediğin şey artık senin değildir
Gaş gabaq tökme bele :  Öyle yüzünü asma

Bir əldə iki qarpız tutmaq olmaz : Bir koltuğa iki karpuz sığmaz

Çörək itirən çörək tapmaz.    Ekmek yitiren ekmek bulmaz.

Axtaran tapar   :     Arayan bulur

Axtardığımı tapa bilmirəm.         Aradığımı bulamıyorum.

Hər şeydə bir zarafat axtarırsan. Her şeyde bir eğlenceli taraf ararsın.

Nisye verilmir.         Veresiye yoktur.

Necə görsənir?         Nasıl görünüyor?

Sənin neçə yaşın var?    Sen kaç yaşındasın?

Siz nə danışırsınız?      Siz ne konuşuyorsunuz?

O, ondan soruşa bilər  Onu sorabilir

Məndən heç nə soruşma.     Bana hiçbir şey sorma.

İki maşını sel aparıb.             İki arabayı sel götürdü.

Bir köhnə maşınım var, onu sürürəm.  Bir eski arabam var, onu sürüyorum.

Maşınını işə saldı.             Arabasını çalıştırdı.

Maşınını saxladı.     Arabasını durdurdu.

Yas saxlayır.      Yas tutuyor.

Evdə pişik saxlayırsanmı?   Evde kedi besliyor musun?

Bu yaxınlarda Türkiyənin Yalova adasında türk yazarlarının muzeyi açılacaq. Türkiye’nin Yalova ilinde önümüzdeki dönemlerde Türk Yazarları Müzesi açılacak.

O, bunu əlavə etdi    Bunu ekledi

Biz bunu dünən etdik    Bunu dün yaptık

Mən onu dünən göndərdim

O, onu dünən aldı            Onu dün aldı

Onlar ona məsləhət verdilər  Ona akıl verdiler

O, buna imkan verir    O buna izin verir

Biz bunu elan edirik  Bunu açıklıyoruz

O, bu gün gəlib çıxır  O bugün görünür

Onlar bunu təşkil etdilər  Onlar bunu düzenlediler

O da onun kimidir    O da onun gibi

Biz buna qalib gəlirik  Bunu yenebiliriz

Onlar xoşbəxt oldu  Onlar mutlu oldu

Mən səni başa düşmürəm.     Ben seni anlamıyorum.

Mən bununla başlaya bilərəm ki,
Onlar hava ilə nəfəs alır  Onlar havayı teneffüs ederler.

O, ərzaq alır O yiyecek alıyor.

Biz bunu hesablayırıq   Bunu hesabederiz.

Özünü bizim kimi aparır.     Bizim gibi davranıyor.

O, ona təşəkkür etdi

Mən üzr istəyə bilərəm  Affınızı rica edebilirmiyim?

Biz onu bağışladıq
Biz bunu bağlayırıq   Bunu kapatırız

O, buraya gəlir  Buraya geliyor

O, mənimlə rəqabət aparır  Benimle rekabet eder

Biz bu barədə şikayət edirik  Onu şikayet ediyoruz

Onlar oxumağa davam etdilər

O, bununla bağlı ağladı  Onun için ağladı

O, bunu mənə təsvir etdi  Bunu bana tarif etti

Biz bununla razılaşmırıq  Bununla mutabık değiliz

Onlar tez bir zamanda yoxa çıxdılar  Kısa sürede gözden kayboldular

Mən aşkar etdim ki,  …keşfettim

Bu, onun xoşuna gəlmir  Onun hoşuna gitmiyor

Biz ondan həzz aldıq  Ondan haz aldık

Biz bunu edirik  Bunu yaparız

Onlar bunu arzu edirlər  Bunu istiyorlar

Onlar bunu yuxuda görürlər  Bunu rüyada görürler

Yuxum gəlib.                 Uykum geldi.

Xəyal kimi hər gün girdin yuxuma. Hayal gibi hergün girdin rüyama.

Onlar buraya daxil oldular  Buraya girdiler

Mən buna nifrət edirəm  Bundan nefret ediyorum

O, bunu təsəvvür edir  Bunu tahayyül ediyor

Ötən günləri yadına salır.    Geçmiş günleri hatırlıyor.

Bu gecə birdən yadıma düşdün. Bu gece birden hatırıma geldin.

Elə belə yadıma gəlirsən. Seni şöyle böyle hatırlıyorum.

O, onu itirdi    Onu yitirdi

Onlar onunla görüşdülər   onunla görüştüler

onu qarşıladılar            onu karşıladılar

Mən onu səhv yazıram    Onu yanlış yazıyorum

Mən həmişə dua edirəm   Ben daima dua ederim

Həmişə belə olur.               Hep böyle oluyor.

O, buna üstünlük verir  Bunu tercih eder, üstün tutar

Biz onları müraciət etdik

Etiraf etməkdə çətinlik çəkirik  İtiraf etmekte zorlanırız

Onlar danışmaqdan imtina edir   Konuşmaktan kaçınırlar

Mən onu xatırlayıram      Onu hatırlıyorum

O, saqqalını qırxdı      Sakalını traş etti

O, tez büzüşdü    (Cildi) çabuk kırıştı

Biz bunu oxuyacağıq    Biz (şarkıyı) söyleyeceğiz

Onlar orada oturmuşdular  Orada oturmuşlardı

O, pul xərcləyir    Para harcıyor

Biz ondan əziyyət çəkdik

Mən onu təəcübləndirdim.  Ona sürpriz yaptım.

O, onu götürdü.      Onu aldı.

Biz bunu öyrədirik.    Bunu öğretiriz.

Onlar bizə dedilər.

Mən bu barədə düşünə bilərəm.   Bunun hakkında düşünebilirim

Mən bu barədə danışacağam.  Bu konuda konuşacağım

Biz bu barədə danışırıq.       Bunun hakkında konuşuruz

Mən ona baxdım.     Onu seyrettim

O, onu atdı.      Onu attı

Fəhlə olmaq asan iş deyil.     İşçi olmak kolay iş değil.

Yeraltı təkanlar episentrdə 4,5 bala qədər hiss olunub. Titreşimler, deprem merkezinde 4,5 büyüklüğünde hissedildi.

Asta-asta həm çox gedərsən, həm də benzini az yandırarsan. Yavaş yavaş hem çok gidersin, hem de benzini az yakarsın.

Axı belə də olmur.        Ama böyle de olmuyor.

Yox. Axı sabah dərs yoxdu(r).    Hayır. Yarın ders yok ki.

Sən nə deyirsən axı?     Sen ne diyorsun (yahu)

Axırın çatdı.                 Sonun geldi.

Dalımızca danışırlar.            Arkamızdan konuşuyorlar.

Dala qayıtdım.           Geriye döndüm.

Sən tapşırıqları həll eləmisən?    Sen ödevleri hallettin mi?

Ötən gün Şəkidə 4 bal gücündə zəlzələ baş verib. Geçen gün Şeki ilinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Balaca qız küçədə anası ilə gedir.    Küçük kız sokakta annesiyle gidiyor.

Bir balaca sus.          Biraz sus.

Mənə hər şeyi başa sal.        Bana herşeyi anlat (açıkla)

Bəsdir daha!             Yeter artık!

Google bilə tapa bilmədi bəs mən nə edim?  Google bile bulamadı, ya ben ne yapayım?

Məni biabır elədin.            Beni rezil ettin.

Bu biabırçılığa son verin.      Bu rezilliğe son verin.

Mənim ağlım çaşıb.          Benim aklım şaştı.

Məni çaşdırırsan.             Beni şaşırtıyorsun.

Sadəcə uşaqlara çatacaq qədər yemək var. Sadece çocuklara yetecek kadar yemek var.

Hörmetli tamaşaçılar…        Sayın seyirciler…

Hər gün daha çox darıxırdım.      Her gün daha çok özlüyordum (sıkılıyordum).

Sənin üçün (sənden ötürü) darıxmışam.     Seni özledim.

Vitrinin qabağında dayandım.     Vitrinin önünde durdum.

Fəaliyətimi dayandırmışam.         Faaliyetimi durdurdum.

O kamançanı məndən yaxşı çalır. O kemençeyi benden iyi çalar.

Ürəyim dincəldi.                    Yüreğim sakinleşti.

Sən gedib qayıdana qədər dözə bilmərəm.    Sen gidip dönene kadar dayanamam.

Bu səhər erkən durdum.          Bu sabah erkek kalktım.

Elə bil yuxudayam.            Sanki rüyadayım.

Naz eləmə.           Naz eyleme.

Niyə elə elədin?               Niye öyle yaptın?

Gördüyümüz işlərlə fəxr edirik.          Gördüğümüz işlerle gurur duyuyoruz.

Siz bu barədə necə fikirləşirsiniz?      Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Gic-gic danışma.                   Aptal aptal konuşma.

Qadınlar ömürlərinin iki ilini güzgü qabağında keçirirlər.  Kadınlar ömürlerinin iki yılını ayna önünde geçiriyorlar.

Hərdən səni düşünürəm.     Bazen seni düşünüyorum.

Hərənin öz düşüncəsi var.   Herkesin kendi düşüncesi var.

Hərəsi bir yerdə.                  Her biri bir yerde.

Bu sistem avtomatik işə düşür. Bu sistem otomatik çalışıyor.

Kar yoxdur, eşidirik.        Sağır yok, duyuyoruz. (Not: kar: kâr okunur)

Oxucularımızdan bizə bunun kimi maraqlı suallar gəlib.   Okuyucularımızdan bize bunun gibi ilginç sorular geldi.

Bir kafedə ofisiant kimi işləyir. Bir kafede garson (kız) olarak çalışıyor.

İndiyə kimi nəyi düz deyib ki?    Şimdiye kadar neyi doğru söylemiş ki?

Atan yaşında kişiyəm, məni ələ salırsan?   Baban yaşında adamım, beni alaya mı alıyorsun?

Mənə kömək edin.  Bana yardım edin.

Küçə uşaqlarına yardım edilir. Sokak çocuklarına yardım ediliyor.

Azərbaycanda külək dəyirmanları tikiləcək.     Azerbaycan’da rüzgar değirmenleri inşa edilecek.

Məkkədə Kəbə əl-Beyt əl-Həramın yuyulma mərasimi keçirilib. Mekke’de  Kabe El-beytü’l-haram’ın yıkanma töreni yapıldı.

Bu gün səhər namazından sonra yüz minlərlə dindarın iştirakı ilə Kəbənin qızıl qapıları açılıb. Bugün sabah namazının ardından yüz binlerce Müslüman’ın katılımıyla Kabe’nin altın kapıları açıldı.

80 litr gülab (qızılgül suyu) və Zəmzəm bulağının müqəddəs suyu ilə yuyulub.   80 litre gül suyu ve Zemzem Çeşmesi’nin kutsal suyuyla yıkandı.

Papağını qabağına qoyub fikirləş.    Şapkanı önüne koyup düşün.

Kreditlə almışam ha, heç bilmirəm necə verəcəm.    Borçla almışım, nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum.

Xalça sexində işləyən adam oturaraq işlədiyi üçün onun qıçı ağrımır.   Halı atölyesinde çalışan adam oturarak çalıştığı için onun bacağı ağrımıyor.

Radioya qulaq asırdı.          Radyo dinliyordu.

Bunu istəsəm də bacarmaram.     Bunu istesem de yapmam.

Men bacara bilmerem        Ben yapamam

Mən bunu eşidə bilirəm  Bunu duyabilirim

Anam körpəyə laylay dedi.   Annem bebeğe ninni söyledi.

Küçədə lüt gəzir.              Sokakta çıplak geziyor.

Ədəbiyyata olan marağım daha da artdı.  Edebiyata olan ilgim daha da arttı.

Çox maraqlıdı!           Çok ilginç!

Çörəkdə yeni dövr başlayıb.    Ekmekte yeni dönem başladı.

Bu gün etibarilə qüvvəyə girən… Bugünden itibaren yürürlüğe giren…

Bu sözləri eşidəndə mat qaldım.   Bu sözleri duyunca şaşırıp kaldım.

Ailədə səkkiz nəfərik.        Ailede sekiz kişiyiz.

Oğrular yaxalandı.       Hırsızlar yakalandı.

Azərbaycanlı xaker Türkiyədə 5 milyon dollar pul oğurlayıb.    Azerbaycanlı hacker Türkiye’de 5 milyon dolar para çalmış.

Sən yaxşı birinə oxşayırsan.    Sen iyi birine benziyorsun.

1,8 faiz olan duz nisbəti 1,5  faize endirilib. Yüzde 1.8 olan tuz oranı yüzde1.5 a düşürüldü.
Günlər, aylar ötdü.     Günler, aylar geçti.

Bakıya öyrəşə bilmisənmi?    Bakü’ye alışabildin mi?

Özümü itirdim.              Kendimi kaybettim.

Bibərləri, pamidoru, soğanı doğradım ve badımcanlarla qarışdırdım.. Biberleri, domatesi, soğanı doğradım ve patlıcanlarla karıştırdım.

Ankara Türkiyənin paytaxtıdır.        Ankara, Türkiye’nin başkentidir.

SSRİ boyda pəzəvəng imperiya dağıldı.    SSCB kadar büyük imparatorluk dağıldı.

Adamın yediyi-içdiyi burnundan piltə-piltə tökülər. Adamın yediği içtiği burnundan fitil fitil dökülür.

Vəziyyət o qədər də pis deyil.         Vaziyet o kadar da kötü değil.

Ona 20 min manat pul veriblər. Ona 20 bin manat para vermişler.

Pula görə sevgilisinin qıçını sındırdı. Para için sevgilisinin bacağını kırdı.

Qapının şüşəsi sınacaq.      Kapının camı kırılacak.

Televizoru söndür.          Televizyonu kapat.

Sutka ərzində zəng eləyə bilərsiniz.    24 saat boyunca arayabilirsiniz.

Qardaş ölkələr arasında tarixi əlaqələr və sıx əməkdaşlıqdan bəhs ediblər. Kardeş ülkeler arasındaki tarihi ilişkilerden ve sıkı işbirliğinden bahsettiler.

Sənin sümüklərini sındıraram! Senin kemiklerini kırarım!

Bizə tələ qururlar. Bize tuzak kuruyorlar.

Muzeyin direktoru muzeyin tarixi, şairin həyatı haqqında ətraflı məlumat verib.  Müze müdürü, müzenin tarihi, şairin hayatı konusunda ayrıntılı bilgi verdi.

Bir az televizora baxıram. Biraz televizyon seyrediyorum.

Türkiyədə qardaş Azərbaycanın zəngin mədəniyyəti çox yaxşı tanınır və sevilir. Türkiye’de kardeş Azerbaycan’ın zengin kültürü çok iyi biliniyor ve seviliyor.

Tora bir balıq düşüb. Ağa bir balık takıldı.

Hirsindən uşaq kimi ağlayırdı. Sinirinden çocuk gibi ağlıyordu.

Valideynimi məktəbə çağırdılar. Ebeveynimi okula çağırdılar.

Mədəniyyət günləri iyunun 21-də İzmir şəhərində başa çatacaq. Kültür Günleri, 21 Haziran’da İzmir’de sona erecek.

Mənim vecimə deyil.     Benim umrumda değil.

Yaxşı dostu yaman gündə sına. İyi dostu kötü günde sına.

Qışa hazırlıq yayda başlayıb. Kışa hazırlık yazdan başlamış.

Nənə sənin gözlərin niyə belə yekədi? Büyükanne senin gözlerin neden bu kadar büyük?

Mən ona qulaq asa bilərəm  Ben onu dinleyebilirim

Mən bunu geyinə bilərəm.    Ben bunu giyinebilirim

İnsan təlafatı yoxdur.   Can kaybı yok.

Telefonumu alıb mənə zəng elədi. Telefonumu alıp beni aradı.

Nümayiş edən Türk ulduzları tamaşaçıları ovsunladı.  Gösteri yapan Türk yıldızları izleyenleri büyüledi.

Sənsizlikdən təngə gəldim.    Sensizlikten bıktım (usandım, bezdim)

İyul 3-də Türkiyə nümayəndələri ilə müzakirəli görüş nəzərdə tutulur. 3 Temmuz’da Türkiye temsilcileri ile görüşme düzenlenmesi öngörülüyor.

Bu xoruz məni təngə gətirdi. Gedin, başını kəsin, bişirib plovun üstünə qoyun.   Bu horoz beni bıktırdı. Gidin, başını kesin, pişirip pilavın üstüne koyun.

Biz bunu etiraf edirik

Onu yeyəcəyəm.   Onu yiyeceğim.

Biz okuyuruq         okuyoruz, okuruz

Biz oxuruq            okuruz

Biz onu görürük    onu görüyoruz

Mən qəbul edə bilərəm ki,   …… kabul ederim

Mən onu tanıyıram  Onu tanıyorum

Onlar ondan qaçınırlar   Ondan kaçınıyorlar

Onlar bunu daşıyırlar   Bunu taşıyorlar

O, oraya gedir  oraya gidiyor

O, onu təkrar edir

Onlar onu satır  Onu satarlar

O çox yeyir o çok yiyor

O, bundan canını qurtardı

O, da bunu hiss edir

Onlar aldatmır   onlar aldatmaz

O məni unutdu

O, onu seçdi

Səhərə qədər köpüb qalıbdır.  Sabaha kadar yatıp kaldı

Sən olmasan axı neylərem    Yahu (ya) ben sensiz ne yaparım

Yaxşı dost yaman gündə tanınar          İyi dost zor günde belli olur.

qapı çölə açılır                     kapı dışarıya açılır

qapı özünə açılır                 kapı kendine doğru açılır

qoy belə olsun                     amin (temenni arkasından söylendiğinde)

qoy belə olsun                 bırak öyle olsun

Allah qoysa                       Allah izin verirse

Ətri öpdürülmək istədiyiniz yerə vurun    parfümü öpülmesini istediğiniz yere sürün

Gözəllik – silahdır! Təvazökarlıq – zəriflikdir! Zinət – elmdir!  Təvazökarlıq = mütevazılık
dama-dama göl olar         damla damla göl olur

sən gedəndə mən səndən ötrü çox darıxıram    sen gidince ben senin için çok özlem duyuyorum (seni çok özlüyorum)

Heç olmamaqdansa gec olmağı yaxşıdır    hiç olmamasındansa geç olması daha iyidir (güç olmasın da geç olsun)

Cibinə beş qram anaşa atdırıb tutdurram səni      cebine 5 gram afyon koydurup seni yakalatırım

Tükdən nazik, qılınc tiyəsindən iti kıldan ince kılıçtan keskin

Nə Xoşbəxtdi Türkəm Deyən    Ne Mutlu Türküm Diyene

Kənardan içki, yemək gətirmək qadağandır     Dışardan içki getirmek yasaktır
Siqaret çəkmədiyiniz üçün təşəkkür edirik

Hürən it dişləməz     Havlayan köpek ısırmaz

Ordu qərbə yeridi Ordu batıya hücum etti

Bu işlər bizim ölkədə yeriməz Bu işler bizim ülkede yürümez

Xəstə indi-indi yeriməyə başlamışdır Hasta yeni yeni hareket etmeye başlamıştır

 

İstanbulu dinləyirəm, gözlərim qapalı,
Öncə xəfif bir rüzgar əsir,
Yavaş-yavaş sallanır, yarpaqlar ağaclarda,
Uzaqlarda, çox uzaqlarda,
Suçuların səs-küy salan şırıltıları,
İstanbulu dinləyirəm, gözlərim qapalı.

——————-

Kaynak  : bpakman

Bir cevap yazın